nettie  mulder

w e l k o m   i n   m i j n   d i g i t a l e   h u i s

In overleg met de ceremoniemeester wordt het te schilderen onderwerp of thema bepaald. Naar dat gegeven ontwerp ik een groot schilderij en verdeel deze in kleine stukjes. Iedere deelnemer schildert zijn eigen paneeltje, maar moet wel samen werken met de gene die naast hem of haar liggen en respecteert de grenzen die zijn aangebracht zodat later als de delen zijn samengevoegd één geheel vormen.